stiftung umverteilen, umverteilen, stiftung, fŸr eine, solidarische Welt, eine Welt, dritte welt, entwicklungspolitik, Menschenrechte, gemeinnützige Organisation
Stiftung Umverteilen, Afrika, Asien, Lateinamerika, TŸrkei, Eine Welt, Frauen, Dritte Welt, Entwicklungspolitik, Menschenrechte, gemeinnützige Organisation zur Förderung von Projekten in der Dritten Welt und entwicklungspolitischer Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit
Willkommen auf der Website der Stifung Umverteilen - Stiftung für eine solidarische Welt
Vakfımız hakkında
Afrika
Asya
Er-Fahren
dritte Welt – Hier!
Kadın
Latin Amerika
Başvurular
İrtibat

Afrika

 

Afrika Çalışma Grubu, vakfın kuruluşundan bu yana varlığını sürdürmektedir. Grup, proje başvurularını değerlendirmek ve içerik açısından ağırlık verilecek çalışma alanları ile destekleme ölçütlerini tartışmak üzere genelde ayda bir kez bir araya gelir.

Afrika Çalışma Grubu başlangıçta çalışmalarının ağırlık noktasını, Afrika’nın güney bölgelerinde ırk ayrımına karşı yürütülen mücadelenin desteklenmesi olarak belirlemişti. Ancak, ırk ayrımının ortadan kalkmasından sonra destek kaynaklarının belirli bir bölgede yoğunlaştırılmasından vazgeçildi. O zamandan beri, diğer ülkelerdeki projelere de giderek artan oranda destek vermekteyiz.

Çalışma grubumuz, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alandaki insan haklarının sağlanması için çaba göstermektedir. Afrika’da, bireylerin siyasi aydınlanmasını, kendilerini ilgilendiren konularda daha fazla söz olabilmesini ve siyasi kararlara katılabilmesini hedefleyen projeleri desteklemekteyiz.

Kendi ülkelerinde bu hedefler doğrultusunda çalışan tabansal hareketlere, kadın gruplarına ve özyardım gruplarına öncelikli olarak destek sağlamaktayız bu nedenle. Bu gruplar arasında bilgi alışverişinin sağlanmasını ve bölgesel, ulusal ve uluslararası düzlemlerde ağların kurulmasını, çalışmalarımızın çok önemli bir parçası olarak görmekteyiz.

Ekonomik öncelikli (örneğin gelir arttırımına yönelik) projeleri, proje sahibi grubun alternatif yaşam ve çalışma biçimlerini geliştirmeleri ve bunları örnek biçimde gerçekleştirmeleri halinde desteklemekteyiz ancak. Çalışma grubunun amacı, uzun süreli bağımlılıklar oluşturmak ya da uygulanan programlarla kentsel ve kırsal alandaki altyapı eksikliklerini gidermek değil, kendilerinden şimdiye dek esirgenen hak ve hizmetleri talep etmek için örgütlenen grupları desteklemektir.