stiftung umverteilen, umverteilen, stiftung, fŸr eine, solidarische Welt, eine Welt, dritte welt, entwicklungspolitik, Menschenrechte, gemeinnützige Organisation
Stiftung Umverteilen, Afrika, Asien, Lateinamerika, TŸrkei, Eine Welt, Frauen, Dritte Welt, Entwicklungspolitik, Menschenrechte, gemeinnützige Organisation zur Förderung von Projekten in der Dritten Welt und entwicklungspolitischer Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit
Willkommen auf der Website der Stifung Umverteilen - Stiftung für eine solidarische Welt
Vakfımız hakkında
Afrika
Asya
Er-Fahren
dritte Welt – Hier!
Kadın
Latin Amerika
Başvurular
İrtibat

Asya

 

Asya Çalışma Grubu, Doğu, Güneydoğu ve Güney Asya’daki sosyal hareketleri, tabansal girişimleri ve eylem gruplarını destekler. Bunun yanısıra daha ufak ölçekte olmakla birlikte, Avrupa’da yaşayan göçmenlerin Asya bağlamındaki projeleri ile eğitim ve tanıtım çalışmalarına da destek sağlanabilmektedir.

On kişiden oluşan çalışma grubunun amacı, politik, sosyal, ekonomik, ırkçı ve cinsiyetçi baskıların ortadan kalkmasına yardımcı olmaktır. Çalışma grubu, kapsamlarının çok kısıtlı ya da hedeflerinin çok alışılmışın dışında olması nedeniyle diğer kuruluşlardan destek sağlama şansı bulamayan projelere öncelik tanır. Bunu yaparken de, Asya ve Avrupa’daki gelişme ve değişimlere esnek bir yaklaşımla ayak uydurmaya çaba gösterir.

Yaklaşık olarak altı haftada bir kez bir araya gelen çalışma grubu, eğitim, kültür, tanıtım, sağlık, çevre, ekonomik özyardım, güney yarıküre ülkeleri arasındaki bilgi alışverişi, örgütlenme yetisinin geliştirilmesi, lobi çalışmaları, destek gruplarının oluşturulması ve insan hakları bağlamındaki projelere destek sağlar. Desteklenecek projelerde, politik bir çerçeveye oturtulmuş olma ve proje sahibinin öz kaynak getirme şartları aranmakla birlikte, bu öz kaynağın parasal olması şart koşulmaz. Desteklenecek projelerin belirlenmesinde kadınların ihtiyaç ve çıkarları özellikle gözetilir. Proje başına verdiğimiz parasal destek, ortalama olarak yaklaşık 5.500 € tutarında.