stiftung umverteilen, umverteilen, stiftung, fŸr eine, solidarische Welt, eine Welt, dritte welt, entwicklungspolitik, Menschenrechte, gemeinnützige Organisation
Stiftung Umverteilen, Afrika, Asien, Lateinamerika, TŸrkei, Eine Welt, Frauen, Dritte Welt, Entwicklungspolitik, Menschenrechte, gemeinnützige Organisation zur Förderung von Projekten in der Dritten Welt und entwicklungspolitischer Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit
Willkommen auf der Website der Stifung Umverteilen - Stiftung für eine solidarische Welt
Vakfımız hakkında
Afrika
Asya
Er-Fahren
dritte Welt – Hier!
Kadın
Latin Amerika
Başvurular
İrtibat

dritte Welt – Hier! (üçüncü dünya - Burada!)

 

dritte Welt – Hier! Çalışma Grubu’nun hedefi, Almanya ve komşu ülkelerde tek dünya görüşüne odaklı eğitim ve tanıtım çalışmalarının desteklenmesidir.

Çalışma grubunu oluşturan ve sayıları sekiz ile onbir arasında değişen fahri görevlilerin tamamı, daha önce uzun süreyle gönüllü olarak kalkınma yardımı ve dayanışma projelerinde ya da profesyonel olarak uluslararası kalkınma işbirliği çerçevesinde çalışmış, deneyim sahibi insanlar. Üç ile beş haftalık aralarla düzenli olarak bir araya gelen çalışma grubu, desteklenecek projeleri belirlerken aşağıda belirtilen nitelikleri arar:

  • Afrika, Latin Amerika ve Asya ülkeleriyle Pasifik Okyanusu ülkelerindeki yoksulluk, sefalet, baskı ve şiddete dikkat çeken projeler,
  • Almanya’nın ve diğer endüstri ülkelerinin bu oluşumlardaki sorumluluğunu ortaya koyan projeler,
  • Almanya’daki ırkçılığı ve ayrımcılığı önlemeye yönelik projeler.


Kalkınma politikaları ve ırkçılıkla mücadele alanında Almanya ve komşu ülkelerde gerçekleştirilen (yayınlar, etkinlikler, seminerler, bilgilendirme gezileri, kültürel uğraşlar gibi) eğitim ve tanıtım çalışmalarına parasal destek sağlanmaktadır. Proje başına sağlanan parasal destek, ortalama olarak yaklaşık 1.000 € tutarındadır.