stiftung umverteilen, umverteilen, stiftung, fŸr eine, solidarische Welt, eine Welt, dritte welt, entwicklungspolitik, Menschenrechte, gemeinnützige Organisation
Stiftung Umverteilen, Afrika, Asien, Lateinamerika, TŸrkei, Eine Welt, Frauen, Dritte Welt, Entwicklungspolitik, Menschenrechte, gemeinnützige Organisation zur Förderung von Projekten in der Dritten Welt und entwicklungspolitischer Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit
Willkommen auf der Website der Stifung Umverteilen - Stiftung für eine solidarische Welt
Vakfımız hakkında
Afrika
Asya
Er-Fahren
dritte Welt – Hier!
Kadın
Latin Amerika
Başvurular
İrtibat

Latin Amerika

 

Tamamı daha önce farklı Latin Amerika ülkelerindeki dayanışma projelerinde yer almış bulunan üç kadın ve beş erkek üyeden oluşan çalışma grubu, Latin Amerika ülkelerindeki insan hakları ve özgürlük mücadelesini ve tabansal demokrasi hareketlerini destekler. Latin Amerika Çalışma Grubu, "politik duyarlık sahibi insanların bir araya gelerek vakıf kaynaklarının özyardım projelerine, tabansal projelere ve siyasi girişimlere aktarılması için ortak kararlar aldıkları bir oluşum" olarak tanımlar kendisini. Çalışma grubu, yaklaşık altı haftalık aralıklarla toplanarak kendisine ulaşan çok sayıdaki başvuru hakkında karar verir.

Çalışma grubu, politik ve toplumsal değişim perspektifleri sunan projelere parasal destek sağlar. Örneğin bu, mahalle çalışmalarını ve bir ağ içerisinde örgütlenmeyi de içeren ve başka sosyal hareketlerle birlikte hareket ederek yerel siyasi ve sosyal şartların değişimini hedefleyen bir sokak çocukları projesi olabilir. İnsan hakları alanındaki çalışmalar ile çeşitli Latin Amerika ülkelerindeki tabansal hareketlere yakın gazete ve radyo istasyonlarının desteklenmesi gibi özgürlükçü basın-yayın organlarının desteklenmesi de, çalışma grubu için önemli bir rol oynar.

Desteklenecek projelerin belirlenmesinde, fazla tanınmamaları ve yeterli derecede profesyonel olmamaları nedeniyle ya da siyasi nedenlerle başka kuruluşlardan destek sağlama şansı bulamayan, mümkün mertebe küçük ölçekli projelere öncelik tanınır. Proje başına en fazla 5.000 € tutarında parasal destek verilir.