Deutsch |

English
Icon Kontakt
Kontakt
Icon Antrag
Antrag

Präambel des Stifters

Präambel


Er-Fahren

Über uns

dritte Welt – Hier!

Über uns
Antragstellung
   
   

Vakfımız hakkında


Vakfımızın geçmişi 1986 yılına dek uzanır: İlaç fabrikatörü bir iş adamının vefat etmesi üzerine mirasçılarından bir tanesi, şirketin satışından kendisine düşen payı sahiplenmek istemez. Kendi ifadesiyle "başkalarının ancak dişiyle tırnağıyla kazarak ulaşabileceği bu servete, herhangi bir çaba göstermeksizin, havadan konmuştur". Miras payını, daha adil bir dünya için kullanmaya karar verir. Bu amaçla servetini, aynı görüşü paylaşan başka insanlarla birlikte oluşturduğu kamu yararına çalışacak bağımsız bir kuruluşa tahsis ederek bir vakıf kurar. Bu tarihten beri altı çalışma grubu, kurucusunun amaçlarını yaşama geçirmek için vakıfın tüzel kişiliği çerçevesinde çaba göstermektedir.

Vakıf serveti, Almanya dahilinde kıymetli evrak ve gayrımenkul yatırımlarında ya da toplu yaşam ve işyeri projelerine verilen gayrımenkul kredileri şeklinde değerlendirilir. Vakfın çeşitli projelere sağladığı parasal desteğin kaynağını, bu yatırımlardan elde edilen vergiden muaf faiz ve kira gelirleri oluşturur.

Projeleri desteklemek üzere ayrılan bütçeyi mümkün mertebe yüksek tutabilmek için, yönetim giderleri en alt düzeye indirgenmiştir. Vakıf, yarım gün çalışan sözleşmeli iki görevli tarafından küçük bir bürodan yönetilmektedir. Vakfın çalışmalarına katkıda bulunan diğer tüm kişiler, bu görevlerini karşılıksız olarak yerine getirir. Hangi projelere parasal destek verileceği ya da vakıf servetinin ne tür yatırımlarda değerlendirileceği gibi içeriğe ilişkin kararlar, bu gönüllüler tarafından alınır.

Vakfa yapılan proje başvurularının değerlendirildiği altı çalışma grubunda, halihazırda toplam yaklaşık 50 gönüllü çalışmaktadır. Birbirlerinden bağımsız olan çalışma grupları, destekleyecekleri projelerin ağırlık noktalarını ve destekleme ölçütlerini vakıf senedi çerçevesinde kendileri belirler. Çalışma gruplarının her birine yılda yaklaşık 100.000 € tutarında bir bütçe ayrılmıştır. Her yıl yurt içinde ve yurt dışında toplam yaklaşık 225 kadar proje desteklenmektedir.
nach oben