Deutsch |

English
Icon Kontakt
Kontakt
Icon Antrag
Antrag

Präambel des Stifters

Präambel


dritte Welt – Hier!

Über uns
Antragstellung
   
   

Kadın


Kadın Çalışma Grubu 1988 yılından beri varlığını sürdürüyor. Şu andaki üyelerin bazıları başlangıçtan beri bu grup içerisinde yer almakta. Farklı ülkelerden geliyoruz ve hepimiz farklı deneyim birikimine sahibiz. Buna rağmen ortak noktamız, her birimizin feminist ve enternasyonalist projeler ve hareketler konusunda deneyimli oluşumuz. Kadın Çalışma Grubu’nu, bu alandaki etkinliklerimizi sürdürmek için uygun bir platform olarak görüyoruz.

Kendi hedeflerini geliştiren, bunları yaşama geçiren ve başkalarına da aktarmak isteyen kadınlara destek oluyor ve farklı yöntemlerle cinsiyetçi, ataerkil, dini ve ırkçı baskılara baş kaldıran, kadınların sosyal ve ekonomik durumunu iyileştirmeye çalışan projelere parasal destek sağlıyoruz. Amacımız, kadınların kendi aralarında bilgi ağları oluşturmaları ve politik ve kültürel alanlarda daha etkin hale gelmeleridir. Destek verdiğimiz projelerde, tabansal olma ve siyasi partilerden bağımsızlık şartlarını arıyoruz. Ağırlık noktamızı, Avrupa’nın dışındaki projeler oluşturuyor

Desteklediğimiz projelerde yer alan kadınların deneyimlerini paylaşmak bizim için önemli. Böylelikle biz de, farklı yöntem ve yaklaşımları tanımak fırsatı bulmuş oluyoruz. Yalnızca başkaları için destek sağlamayı değil, kendimiz için de bu kadınlardan yeni bir şeyler öğrenebilmeyi istiyoruz. Uygulanan projeleri çoğu kez yerinde izleyebilme fırsatını bulamadığımız için, bu projelere ilişkin raporlar önemli bir dönüt oluşturmakta bizim açımızdan.

Zaman zaman projelerde ye alan kadınların da katılımıyla ayda bir kez bir araya geliyoruz. Proje başına verdiğimiz parasal destek, ortalama olarak yaklaşık 5.000 € tutarında.


nach oben