Deutsch |

English
Icon Kontakt
Kontakt
Icon Antrag
Antrag

Präambel des Stifters

Präambel


dritte Welt – Hier!

Über uns
Antragstellung
   
   

Er-Fahren


Kültürlerarası Gençlik Buluşmaları

Almanya ve Türkiye kökenli dokuz üyeden oluşan Er-Fahren Çalışma Grubu’nun hedefi, Almanya’da çokkültürlü bir toplumun varlığı gerçeğinden yola çıkarak, farklı kültürel altyapıya sahip genç insanların daha iyi bir ortak yaşam biçimi kurabilmelerine katkıda bulunmaktır. Deneyimlerimize göre, göçmenlerin anavatanlarına yapılacak geziler bu hedefe ulaşmak için uygun bir olanaktır. Çalışmalarımızın ağırlık noktasını Türkiye oluşturmaktadır. Çalışma grubumuz öncelikle farklı kökenli karma gençlik gruplarının ya da okul sınıflarının Türkiye’ye yapacakları gezilere, bazı şartların oluşması halinde de orada tanışılan grupların Almanya’ya yapacakları gezilere destek sağlamaktadır. Desteklenecek gezilerin, katılımcılara gidilecek ülke ve ülke halkı ile tanışabilme, oradaki yaşam ve çalışma ilişkilerini kavrayabilme, yani kendi kültürleriyle gidilen ülkedeki farklı kültürü karşılaştırma olanağı verecek şekilde planlanmış olmaları gerekir. Sadece dinlence amaçlı ya da alışılmış anlamdaki inceleme gezileri tarafımızdan desteklenmez.

Desteklediğimiz gezilerin katılımcılarından, gezi giderlerinin makul bir bölümünü kendilerinin karşılamalarını ve diğer kuruluşlarca sağlanabilecek tüm parasal destek olanaklarını da kullanmalarını bekleriz. Tarafımızdan belirlenen (örneğin gezinin programına, gezi öncesi hazırlıklara, gezi bitimindeki değerlendirme çalışmasına ilişkin) tüm şartların yerine getirilmesi halinde, üç hafta süreli bir gezi için en fazla kırk katılımcıya ve katılımcı başına en fazla 325 € tutarında destek vermekteyiz. Çalışma grubumuz, bu tür gezilerin planlama aşamasında da yardımcı olmaktadır. Her yıl yaklaşık 12 ile 20 arasında gruba destek vermekteyiz. 1987 ile 2008 yılları arasında, toplam 8777 katılımcının yer aldığı 475 grubu desteklemiş bulunmaktayız.

Er-Fahren Çalışma Grubu 2004 yılından beri Türkiye’deki Afacan Kültürlerarası Buluşma Merkezi’ni işletmektedir. Tarafımızdan destek almayan grupların da bu merkezden yararlanması mümkündür.

Afacan Kültürlerarası Buluşma Merkezi hakkında daha ayrıntılı bilgiyi

bu web sitesindeki
Begegnungsstätte Afacan (Almanca)
Afacan meeting center (İngilizce)

başlıkları altında ya da
Afacan’ın www.afacan.de adresindeki Almanca web sitesinde ve
Afacan’ın www.afacan.info adresindeki İngilizce web sitesinde bulabilirsiniz.
nach oben