Deutsch |

English
Icon Kontakt
Kontakt
Icon Antrag
Antrag

Präambel des Stifters

Präambel


dritte Welt – Hier!

Über uns
Antragstellung
   
   

Latin Amerika


Tamamı daha önce farklı Latin Amerika ülkelerindeki dayanışma projelerinde yer almış bulunan üç kadın ve beş erkek üyeden oluşan çalışma grubu, Latin Amerika ülkelerindeki insan hakları ve özgürlük mücadelesini ve tabansal demokrasi hareketlerini destekler. Latin Amerika Çalışma Grubu, "politik duyarlık sahibi insanların bir araya gelerek vakıf kaynaklarının özyardım projelerine, tabansal projelere ve siyasi girişimlere aktarılması için ortak kararlar aldıkları bir oluşum" olarak tanımlar kendisini. Çalışma grubu, yaklaşık altı haftalık aralıklarla toplanarak kendisine ulaşan çok sayıdaki başvuru hakkında karar verir.

Çalışma grubu, politik ve toplumsal değişim perspektifleri sunan projelere parasal destek sağlar. Örneğin bu, mahalle çalışmalarını ve bir ağ içerisinde örgütlenmeyi de içeren ve başka sosyal hareketlerle birlikte hareket ederek yerel siyasi ve sosyal şartların değişimini hedefleyen bir sokak çocukları projesi olabilir. İnsan hakları alanındaki çalışmalar ile çeşitli Latin Amerika ülkelerindeki tabansal hareketlere yakın gazete ve radyo istasyonlarının desteklenmesi gibi özgürlükçü basın-yayın organlarının desteklenmesi de, çalışma grubu için önemli bir rol oynar.

Desteklenecek projelerin belirlenmesinde, fazla tanınmamaları ve yeterli derecede profesyonel olmamaları nedeniyle ya da siyasi nedenlerle başka kuruluşlardan destek sağlama şansı bulamayan, mümkün mertebe küçük ölçekli projelere öncelik tanınır. Proje başına en fazla 5.000 € tutarında parasal destek verilir.


nach oben