Deutsch |

English
Icon Kontakt
Kontakt
Icon Antrag
Antrag

Präambel des Stifters

Präambel


dritte Welt – Hier!

Über uns
Antragstellung
   
   

Afrika


Afrika Çalışma Grubu, vakfın kuruluşundan bu yana varlığını sürdürmektedir. Grup, proje başvurularını değerlendirmek ve içerik açısından ağırlık verilecek çalışma alanları ile destekleme ölçütlerini tartışmak üzere genelde ayda bir kez bir araya gelir.

Afrika Çalışma Grubu başlangıçta çalışmalarının ağırlık noktasını, Afrika’nın güney bölgelerinde ırk ayrımına karşı yürütülen mücadelenin desteklenmesi olarak belirlemişti. Ancak, ırk ayrımının ortadan kalkmasından sonra destek kaynaklarının belirli bir bölgede yoğunlaştırılmasından vazgeçildi. O zamandan beri, diğer ülkelerdeki projelere de giderek artan oranda destek vermekteyiz.

Çalışma grubumuz, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alandaki insan haklarının sağlanması için çaba göstermektedir. Afrika’da, bireylerin siyasi aydınlanmasını, kendilerini ilgilendiren konularda daha fazla söz olabilmesini ve siyasi kararlara katılabilmesini hedefleyen projeleri desteklemekteyiz.

Kendi ülkelerinde bu hedefler doğrultusunda çalışan tabansal hareketlere, kadın gruplarına ve özyardım gruplarına öncelikli olarak destek sağlamaktayız bu nedenle. Bu gruplar arasında bilgi alışverişinin sağlanmasını ve bölgesel, ulusal ve uluslararası düzlemlerde ağların kurulmasını, çalışmalarımızın çok önemli bir parçası olarak görmekteyiz.

Ekonomik öncelikli (örneğin gelir arttırımına yönelik) projeleri, proje sahibi grubun alternatif yaşam ve çalışma biçimlerini geliştirmeleri ve bunları örnek biçimde gerçekleştirmeleri halinde desteklemekteyiz ancak. Çalışma grubunun amacı, uzun süreli bağımlılıklar oluşturmak ya da uygulanan programlarla kentsel ve kırsal alandaki altyapı eksikliklerini gidermek değil, kendilerinden şimdiye dek esirgenen hak ve hizmetleri talep etmek için örgütlenen grupları desteklemektir.
nach oben