Deutsch |

English
Icon Kontakt
Kontakt
Icon Antrag
Antrag

Präambel des Stifters

Präambel


dritte Welt – Hier!

Über uns
Antragstellung
   
   

Başvurular


Destek başvuruları, doğrudan ilgili çalışma grubuna yapılmalıdır. Her çalışma grubu kendi kullanımına tahsis edilmiş bir bütçeye sahiptir, kararlarını kendi belirlediği ölçütler uyarınca alır ve destekleme şartları ile desteğin türüne ilişkin yönetmelikleri kendisi belirler. Genelde çalışma grubunun bir üyesi, başvurunun değerlendirilmesini üstlenir, ortaya çıkabilecek soruların yanıtını almak üzere gerekirse proje sahibiyle ilişkiye geçer ve çalışma grubuna bir karar önerisi sunar.

Çalışma grupları, üç ile altı haftalık aralarla bir araya gelir. Bu nedenle, yapılan bir başvurunun yanıtlanması sekiz ile on hafta arasında bir süre alabilir. Vakfımızın organizasyon yapısı ve çalışma yöntemi, başvuruların değerlendirilmesini maalesef uzunca bir süreye yayıyor.

İlke olarak aşağıdaki noktalar tüm başvurular için geçerlidir: Yalnızca bağımsız ve bitimi belirli projeleri desteklemekteyiz. Kuruluşlara süresiz destek sağlanması ya da tek tek kişilere (örneğin burslar, kişisel zorlukların aşılması gibi) bireysel destek verilmesi mümkün değildir.

Başvuruların mutlaka sözkonusu projenin başlamasından önce yapılması gerekir. Projeleri tamamen ya da kısmen finanse edebilmekteyiz. Malzeme giderleri ya da doğrudan proje ile ilişkili personelin giderleri için destek talebinde bulunulabilir.

Başvurular her dönem yapılabilir. Yalnızca Er-Fahren (Görerek Öğrenme) Çalışma Grubu’na yönelik başvurular, en geç projenin gerçekleşeceği yıldan bir önceki yılın Kasım ayının sonuna dek yapılmış olmalıdır (bakınız: Er-Fahren Çalışma Grubu başlığı).

Parasal desteğin miktarı konusunda, yalnızca Er-Fahren Çalışma Grubu’nun belirlediği üst sınırlar vardır. Diğer çalışma grupları ise, tek proje için ancak istisnai durumlarda 10.000 € tutarını aşan, görece düşük miktarlarda parasal destek dağıtırlar genelde.


Parasal destek


  • proje için kullanılması bağlayıcı olmak şartıyla ve gider olarak vergiden düşülmesine olanak veren bir bağış belgesi karşılığında kamu yararına çalıştığı tescil edilmiş bir derneğe yapılacak bağış şeklinde,
  • başvurulan projeye parasal katkı şeklinde,
  • vakfın projeyi kendi adına ve sorumluluğunda gerçekleştirmeyi üstlenmesi şeklinde sağlanabilir.Başvuru şekli:

Yalnızca Er-Fahren Çalışma Grubu’na yapılacak başvurular için basılı başvuru formlarının kullanılması gerekir. Diğer çalışma gruplarına yapılacak başvurularda şekil şartı aranmamakla birlikte, başvuru metninde aşağıdaki bilgilerin yer alması gereklidir:

  • Başvuru sahibinin ismi, adresi, elektronik posta adresi
  • Projeyi yürütecek kuruluşun kendini tanıtımı (grup ya da derneğin türü, etkinlikleri, hedefleri vs.)
  • Projenin tanıtımı (hedefler, hedef kitle, yöntem, zaman planlaması)
  • Tahmini gider hesabı (beklenen tüm çıktılar)
  • Finansman planı (beklenen tüm girdiler); öz kaynaklar, elde edilecek gelirler, başka kuruluşlardan talep edilen parasal katkılar hakkında ayrıntılı veriler

Başvurular mektup ya da elektronik posta ile yapılabilir.


Proje raporları ve hesapların görülmesi

Bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olması nedeniyle vergi mükellefiyetinden muaf tutulan Umverteilen Vakfı, kaynaklarının kullanılması konusunda yetkili maliye kurumlarına hesap vermekle yükümlüdür. Bu yüzden tarafımızdan desteklenen bütün projeler için, vakıfa sunulmak üzere kapsamlı bir proje raporunun yanısıra tüm gider belgelerini de içeren bir mali hesabın hazırlanması ve alınan parasal desteğin nihai hesabının görülmesi zorunludur.

Başvurulara ve hesapların görülmesine ilişkin sorularınız için, vakıf bürosunda Torsten Damerau (bakınız: irtibat başlığı) yetkilidir.


nach oben